Tuesday, September 19, 2006

KENALI KEY/NOTE (Keyboard/Organ/Piano)
Antara satu key/note ke satu key adalah setengah 1/2.(hitam dan putih)
nada rendah atau low pitch disebelah kiri,nada tinggi atau hi pitch disebelah kanan.

mula dengan key/note;

(C nada rendah/low pitch) C C# D D# E F F# G G# A A# B C (C nada tinggi/hi pitch)
cara sebutannya (1*); C,C sharp,D,D sharp,E,F,F sharp,G,G sharp,A,A sharp,B,
di ulangi semula dan seterusnya.

(C nada rendah) C Db D Eb E F Gb G Ab A Bb B C (C nada tinggi)
cara sebutannya (2*); C,D flat,D,E flat,E,F,G flat,G,A flat,A,B flat,B,
di ulangi semula dan seterusnya.

contohnya Kod: C#(sharp) dan Db(flat)bunyi nada kod atau sound nya adalah sama.

UNTUK PENGETAHUAN ANDA, NADA E & B TIADA # (sharp) mata/key hitam ATAU tidak disebutkan Fb/Cb (flat)

simbol yg perlu dihafalkan:
- / m (minor)
# (sharp)
b (flat)
mj (major)
7 (sevent)
6 (six)
5 (fift)
sus (suspend)

_____________________________________________________________________________________

No comments:

About Me

My photo
selangor, seri gombak, Malaysia